SKYSERVICE SWOOP competition - pravidla

phpRS

Dnešní datum: 14. 12. 2018   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks |    

  Hlavní menu

kulatý roh
Hlavní stránka
Služby - balení ZP
Oblečení
Team(Kdo jsme)
Seznam rubrik
Ankety
Kontakty

Download
Linky
TOP 15

Personalizace
Rozšírené vyhledávání

  Vyhledáváníkulatý roh

Hledání na KeepFalling.cz* SKYSERVICE SWOOP competition - pravidla
Vloženo 26. 04. 2006 (2687 přečtení)

SKYSERVICE a KEEPFALLING University zvou všechny na další kolo SWOOP competition ve čtvrtek 13.7. 2006 od 9h na letiště do Příbrami.

Přihlášky, dotazy a reservace je možné posílat na roman@keepfalling.cz nebo na tel. 603 451 359 Roman Štengl.


II. ročník SKYSERVICE SWOOP Competition
(PRAVIDLA)

DEFINICE SLOV A FRÁZÍ, UŽITÝCH V TĚCHTO PRAVIDLECH :
Trať: Vyznačená dráha, kterou musí soutěžící zdolat podle sady traťových značek.

Branka: Obsahuje dvě značky oddělené příčně v různé vzdálenosti. Branky jsou použity k definování dráhy letu trati

Vstupní branka: První branka umístěná na začátku trati.

Výstupní branka: Poslední branka umístěná na konci trati.

Traťové značky, které jsou jiné než znaky vstupní a výstupní branky mohou být znaky indikující vítr. (Postavení všech značek musí být schváleno Hlavním rozhodčím a Ředitelem soutěže)

Tělo: Celek nebo jakákoliv část lidské anatomické struktury, včetně běžných protetických přípon, tvořících fyzický celek soutěžícího.

Svislé prodloužení: Penalizace udělená tehdy, když soutěžící sice přeletí mezi, ale nad traťovými značkami branky, takže žádná část těla neprotne pomyslnou rovinu mezi dvěma značkami, tvořícími tuto branku.

Penalizace za zasažení značky: Je udělena v rychlostní disciplíně, když se jakákoliv část těla soutěžícího nebo jeho výstroje dotkne traťové značky a zapříčiní, že značka se stane nefunkční nebo musí být jakýmkoliv způsobem opravena.

V disciplíně Zónová přesnost jsou zóny přistávací pásma pro stanovení bodových hodnot.

Maximální Penalizace: Maximální/minimální bodová hodnota v kole
Vzdálenost: 0 metrů
Zónová přesnost: 0 bodů
Rychlost: 10 sekund

Uzavření trati: Trať bude uzavřena dobře viditelným červeným křížem z jakéhokoliv důvodu, jako je nadměrná rychlost větru nebo nehoda. V takovém případě není povoleno dalšímu soutěžícímu vstoupit na trať. Soutěžící musí zůstat mimo trať a bude mu udělen opakovací seskok. Když soutěžící nedodrží tento postup, obdrží za tento seskok maximální penalizaci.


DISCIPLINY :

Vzdálenost (2 kola) - Soutěžící proletí svým padákem trať na co možná nejdelší vzdálenosti.

Zónová přesnost (2 kola) - Soutěžící proletí svým padákem trať shromažďováním bodů za dotyk se zemským povrchem a za přesné přistání s prolétáváním v rovné dráze.

Zónová přesnost s curvingem (1 kolo) - Soutěžící proletí svým padákem trať shromažďováním bodů za dotyk se zemským povrchem a za přesné přistání s prolétnutím v zakřivené dráze. POUZE PRO OPEN KATEGORII !!!

Freestyle (1 kolo) - Soutěžící provedou akrobatickou figuru podle vlastního výběru nad vodní plochou. POUZE PRO OPEN KATEGORII !!!


KATEGORIE :

Open : min. 1000 seskoků celkem, 200 skoků v posledních 12 měsících

Intermediate : min. 200 seskoků celkem, alespoň 50 seskoků v posledních 6 měsících


HODNOCENÍ :

Vzdálenost : Vítězem je soutěžící s nejvyšším součtem vzdáleností ze všech dokončených soutěžních kol.
Pro závody na vzdálenost jsou rozhodčí rozmístěni každých 20metrů podél dráhy. Závodník musí proletět vstupní branou jakoukoli částí těla nebo výstroje, rozhodčí, který je nejblíže prvnímu dotyku se zemí, udělá v tomto místě značku. Poté je délka měřena od vstupní brány ke značce.

Zónová přesnost : Vítězem je soutěžící s nejvyšším součtem bodů ze všech dokončených soutěžních kol.
Pro závody na přesnost se sčítají body za dosaženou zónu krát počet proletěných bran + styl přistání.
Na přistání budou celkem 4 zóny, první nulová (3m šířka) těsně za výstupní branou, druhá za 5 bodů (8m šířka), třetí za 10 bodů (8m šířka) a čtvrtá (8m šířka) opět za 5 bodů. Počítá se první dotek se zemí kteroukoliv částí těla nebo výstroje. Bude rozmístěno celkem 5 bran v 15m vzdálenostech, za první vstupní bránu se výsledek ze zony násobí 5x, za druhou 4x, za třetí 3x a za druhou 2x a za poslední výstupní pak 1x. Počítá se brána, kterou závodník proletí kteroukoliv částí těla nebo výstroje.

photo


K tomuto výsledku se pak přičítají body za styl přistání – 15 bodů za přistání na obě nohy bez nutnosti dalšího pohybu, 9 bodů za přistání do běhu, 6 bodů za sed nebo klouzání po zemi, 3 body za přistání na 4 body, 0 bodů za parakotoul nebo náraz do země.

photo


Max. počet bodů za kolo tedy může být 65 – 10 bodová zóna x 5 branek + 15 bodů za styl. V případě prvního doteku v nulové zóně je počet bodů za skok 0.
Pokud závodník po doteku se zemí vyběhne nebo vyletí z poslední zóny mimo dráhu, celkový dosažený počet bodů bude penalizován na polovinu.

Zónová přesnost s curvingem : Vítězem je soutěžící s nejvyšším součtem bodů. Pro závody na tuto disciplinu platí stejná pravidla jako pro zónovou přesnost, rozdíl je pouze v dráze, která k cílovým zónám povede v úhlu 30 stupňů.

Free style nad vodní hladinou : Vítězem je soutěžící s nejvyšším součtem bodů. Závodník musí provést přiblížení k hladině, „brázdění“ vodní plochy a poté přistání na pevnou zem.
photo


Rozhodčí každý seskok hodnotí z různých hledisek. Přiblížení začíná rozhodčí hodnotit od chvíle, kdy závodník zahájí finální otáčku. Rozhodčí dohlížejí, aby závodník začínal provádět figuru po dotyku s vodní hladinou a aby ji dokončil před tím, než se dotkne země. Ideální vzdálenost mezi těmito dvěma body je 50 až 80 metrů, během kterých pilot provede freestylovou figuru.

Hodnocení zatáčky :
180 st. - 1 bod
270 st. - 2 body
360 st. - 3 body
450 st. - 4 body
630 st. - 5 bodů


Hodnocení provedení :
Vždy 2 předem určení rozhodčí obodují čistotu provedení, celkové zvládnutí a čas, po který závodník figuru udrží podle stupnice 1-5 bodů, platný bude průměr ze součtu obou známek.

Hodnocení přistání :
Závodník skončí ve vodě - 0 bodů.
Přistání na 4 body nebo do sedu – 1 bod
Přistání do běhu – 2 body
Přistání na obě nohy bez nutnosti dalšího pohybu – 3 body

Hodnocení freestylových figur :
Každá z uvedených freestylových figur je hodnocena od 1 do 3 dle její náročnosti. Závodník si může předem libovolně zvolit jednu z následujících figur. Jednotlivé figury lze kombinovat, hodnocení se pak sčítá.

CROSS UP – 1 bod
NAC NAC – 1 bod
T – 1 bod
SPLIT – 1.5 bodu
FLEX HEAD – 1.5 bodu
LAZY BOY – 2 body
SUPERMAN – 2 body
GHOST RIDER – 2.5 bodu
BLIND MAN – 2.5 bodu
WINGOVER – 3 body

photo


VÝŠKA SESKOKU :
Výška seskoků je min. 1500m, počet lidí v jednom náletu bude max. 4 osoby.


MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ RYCHLOST VĚTRU :
Maximální povolená rychlost větru při zemi při pilotování vrchlíků na soutěžní trati je 7 m/s z jakéhokoliv směru.


POŘADÍ VÝSKOKŮ :
Pořadí výskoků a počet lidí v jednotlivých náletech je plně v kompetenci hlavního rozhodčího.


VÝSTROJ :
Na seskoky je každý závodník povinen použít přilbu a obuv, akustický a vizuální výškoměr. Je povoleno použít zátěžové pásy podle uvážení na jednotlivé discipliny s výjimkou free stylu nad vodní hladinou. Oblečení o ochrannou výstroj na seskoky si pak zvolí závodníci podle svého uvážení pokud to nebude mít vliv na bezpečnost seskoků.


ROZHODČÍ :
Na závody bude určen sbor rozhodčích, který bude podléhat Hlavnímu rozhodčímu s rozhodovacím právem v případě sporu nebo protestu.
V případě nerespektování jednotlivých pravidel mají rozhodčí právo na maximální penalizaci závodníka v příslušném kole. Stejně tak pokud závodník provede pochybný manévr, například příliš nízkou zatáčku, přílišné přiblížení se k dráze nebo k přihlížejícím divákům nebo pokud křižuje dráhu jinému závodníkovi (pořadí přiblížení se k dráze musí být ve stejném pořadí, ve kterém závodníci opouštějí letadlo!). Za chyby při manévrování na padáku dává hlavní rozhodčí „žlutou“ , za druhou žlutou pak je červená, která znamená okamžitou diskvalifikaci závodníka, pokud hlavní rozhodčí uzná, že je závodník nebezpečný pro sebe nebo své okolí.


ABSOLUTNÍ VÍTĚZ : Celkovými vítězi ZÁVODŮ v obou kategoriích (OPEN a INTERMEDIATE) budou závodníci s nejnižším součtem bodů za místa v příslušných kategoriích, tzn. ve třech bodovaných disciplinách za OPEN- vzdálenost, přesnost, freestyle a ve dvou za INTERMEDIATE - vzdálenost a přesnost
Např. 1. místo - 1 bod, čtvrté místo- 4 body atd. V případě rovnosti součtu bodů vítězí závodník, který měl nejvyšší počet prvních míst. Pokud dojde k tomu, že bude i v tomto případě rovnost, rozhodne hlavní rozhodčí o rozskoku v disciplině podle rozlosování.

Cena seskoků : 300 Kč / 1500m
Startovní poplatek : 300 Kč

Roman Štengl (KF University)


( Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.